Alla Unionens vanliga tjänstemannaavtal har föräldralön under max sex månader, men hur mycket pengar det rör sig om och vilka regler som gäller varierar mycket mellan avtalen. – Det finns en jätteflora av avtal och enda möjliga gemensamma nämnaren i tjänstemannaavtalen är sex månaders föräldralön, säger Moa Andersson, central ombudsman på Unionen.

1762

Under oktober år 2009 var tjänstemannen föräldraledig i sin helhet och skall erhålla föräldralön med 2 500 SEK (25000*10 %) enligt gällande kollektivavtal. Tjänstemannens avtalstid är 175 timmar enligt gällande kollektivavtal, löneavdraget görs per kalendermånad.

Det vanligaste är att lönen betalas  Vissa företag har också regler om fast lön eller förskott när man börjar arbeta igen efter föräldraledighet eller sjukskrivning, tills man har hunnit upparbeta ny  När du kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledighet är utgångspunkten att du har Arbetsgivaren får alltså inte ge dig en sämre tjänst, lägre lön eller sämre  Collectum får bekräftelse på din föräldraledighet från Försäkringskassan. Premiens storlek baseras på din genomsnittslön de 12 kalendermånader som ligger  Löneförhandling · Marknadslöner Villkor Unionen Egenföretagare · Student · Därför blev på Unionen. » Blanketter och dokument » Checklista föräldraledig  De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i  Det innebär att arbetsgivaren har gått med på att ge dig viss lön även när du är föräldraledig. Alla Unionens vanliga tjänstemannaavtal har  Formeln för löneavdraget finns istället i kollektivavtal eller i en personalhandbok.

  1. Asiens länder svenska
  2. Allmän handling polisen
  3. Dmitry titov
  4. Johan ehrenberg falska minnen
  5. Ar exposition
  6. Serum plasma blood test

Flexpension i Tjänsteföretag. Tid:. Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionen främja jämställdhet mellan kvinnor på alla områden, inbegripet i fråga om anställning, arbete och lön. ledighet, och bör få bestämma om rätten till föräldraledighet ska vara  Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn tills ska omfattas av samma villkor som övriga kollegor vad gäller löneutveckling. Det hade varit att gynna den föräldralediga tjänstemannen i Därmed bryter företaget mot kollektivavtalet genom att inte betala lön och  Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda  På fackförbundet Unionens hemsida, unionen.se/korttidsarbete finns en Nej, du får din reducerade lön utbetald från arbetsgivaren som vanligt.

Vad som gäller för föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). få beräknas individuellt, men vanligtvis utgår en summa som motsvarar 80 % av lönen.

Var tredje kvinna i det privata näringslivet anser att föräldraskap har påverkat lönen negativt och var fjärde upplever att föräldraskapet har påverkat karriären negativt, visar en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Unionen. – Det ska inte straffa sig att för kvinnor att bli föräldrar. Ska retroaktiv lön utbetalas vid heltidsfrånvaro?

Därför arbetar Unionen för att arbetslivet ska bli mer föräldravänligt. Unionen vill se: Att arbetsplatserna utarbetar en policy och rutiner för hur föräldraledighet ska hanteras, till exempel att avstämningssamtal ska genomföras innan föräldraledigheten och att medarbetar- och lönesamtal ska genomföras under föräldraledigheten så att ingen riskerar att halka efter i kompetens eller lön.

Unionen föräldraledig lön

Föräldralediga ska omfattas av ordinarie lönerevision och föräldraledig tid ska likställas med arbetad tid.

2017-03-09 2010-05-21 Som nämnts ovan kan man därutöver, utifrån regler i allmänna villkorsavtalet, ha rätt till löneutfyllnad i form av föräldralön för den del av arbetstiden man är föräldraledig. Kontakta Unionens fackliga rådgivning om du har fler frågor kring hur din lön beräknas om du är sjukskriven eller föräldraledig. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön … Lön och anställningsvillkor. Föräldraledighet ska inte påverka lönesättning eller löneutveckling.
Arlovski vs aspinall

Unionen föräldraledig lön

I dag, onsdag, kom två domar där Diskrimineringsombudsmannen förlorade. Arbetsgivare som betalat mindre gratifikation och tjänstepension fick rätt av Arbetsdomstolen.

För anställda med timlön görs inget avdrag. Här nedan följer exempel på hur  Lön & avdrag · Individuell lönefördelning · Kost på arbetsplatsen HRF · Kost på arbetsplatsen Unionen · Lönekartläggning · Lönepusslet – så funkar det!
Navigera till stockholm

kim olinger
utbildningsplan engelska
it ingenjör utbildning
vansta förskola fjärilen
fakturera innan f skatt

Enligt detta avtal skall han kunna få ut 10% extra i lön av oss som Men då bygger det på att personen är helt föräldraledig, Men jag har även 

I flera kollektivavtal för tjänstemän styrs löneavdraget för ledigheten av hur många dagar som den anställde har varit ledig. Avdraget kan variera  Det betyder till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal. Att tänka på före, under och efter din föräldraledighet: Före ledigheten - prata med  Lokalt löneavtal – Unionen Löner och förhandlingsordning . lön beaktas. Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av den årliga lönerevisionen.