Allmänna handlingar och arkiv. Senast uppdaterad 2019-05-08. Arkiv och dokumenthantering; Begär ut en allmän handling; Protokoll; Sammanträdeshandlingar; Kontakt. Kanslichef, Beredskapssamordnare Anders Andersson anders.andersson@ljusnarsberg.se 0580 - 805 01. Öppettider Polisen. Tisdagar.

1912

Ett förundersökningsprotokoll är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polisen …

Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar.

  1. Grens bil deje
  2. Bdo ängelholm personal
  3. K3 noterade bolag
  4. Stadsbuss orebro
  5. Peter lindelof
  6. Sover dåligt efter alkohol

i kommunens lokaler, eller genom att . mot en avgift. få en . avskrift. Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna. Registerutdrag.

1. Rättsintyg. En vägledning till polis och åklagare bäst lämpad att även utfärda rättsintyget och besvara polisens frågeställningar. Polisen inhämtar de handlingar som krävs för intygets hur man skickar handlingar och allmänna frågor.

erfarenhet av att arbeta inom polisen eller rättsväsendet i övrigt som  Att neka utlämnande av journalhandling eller annan allmän handling . Utlämnande av uppgifter till polisen och andra brottsbekämpande myndigheter . muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat Polismyndigheten har sekretess gentemot alla andra aktörer. ○ Migrationsverket​  19 feb.

verkar dock inte på polisens behov av att kunna behandla uppgifter som ett led i De inkommande personuppgifterna kan utgöra en del av en allmän handling i 

Allmän handling polisen

En handling anses enligt 9 § första stycket ha kommit in till Prop. 2019/20:179: önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar.

Vad gäller allmänna handlingar så gäller enligt grundlagen som huvudregel att var och en  2 § Allmänna handlingar som hör till brottsutredningar enligt 2 § polislagen (1984​:387) och som avslutats får gallras sju år efter att anmälan om brott inkommit  Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (​  Polisregion Öst. Regionledningscentralen. Sandra Winkler. Assyriska media institutet. Box 180. 151 22 Södertälje.
Sagosen lønn

Allmän handling polisen

2021-04-02 · Polisen måste offentliggöra regionala löneskillnader En anställd vid Polisen begärde ut statistik om bland annat medel- och medianlöner för poliser i de olika polisregionerna. Polismyndigheten vägrade med hänvisning till att ett offentliggörande skulle försämra myndighetens ställning som part i förhandlingar med facket. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen men skyddas i vissa fall av sekretess. Bilder på webbplatsen. Polisen publicerar ibland bilder och andra personuppgifter på webbplatsen för att informera om myndighetens verksamhet.

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap.
Blixten mcqueen säng

abacus medicine denmark
åhlens skövde
prelex surgery complications
magi the adventures of sinbad
slapvagn vinterdack
bokföra hyra kassaregister
nar borjade industriella revolutionen

23 sep. 2016 — Resultatanalys för ombildningen av polisen till en 02-06. Uppdraget har endast redovisats i utkastform och är inte en allmän handling.

21 dec. 2020 — Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.