En skola som vi är stolta över. En skola som ger alla elever goda möjligheter att lyckas både med studierna och i livet. En skola som åter blir ett internationellt föredöme. Åstrandutredningen, ”En mer likvärdig skola” innehåller kloka förslag för ökad likvärdighet och minskad segregation som LO står bakom.

6476

Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos

FGN: Återrapport till nämnd - Statsbidrag 2021 -. Likvärdig skola. 6. FGN: Yttrande över  96% av de nyanlända eleverna går i Flens kommunala skolor och 4% går i skola i annan kommun får det konsekvenser för att organisera en likvärdig skola för.

  1. Vuotias lyhenne
  2. Ansöka om skolkort stockholm

2021-03-30 · Alla skolor ska vara bra skolor och det är våra kommuner som har huvudansvaret för att det blir så. Ändå har vi idag i Sverige ett system där kommunen inte kan hindra en friskola från att etableras, trots att det kanske kommer rasera kommunens möjligheter att driva just en likvärdig skola. Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är att utjämna villkoren.

2021:2. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskola, förskoleklass och fritidshem (likvärdighetsbidraget). I uppdraget har det ingått att analysera vad bidragets konstruktion har inneburit för huvudmännen, hur statsbidraget har påverkat huvudmännens verksamhet

Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen. Piteå kommun – åtgärdsplan för en likvärdig skola 2021 1. Bakgrund till utvecklingsområdet Piteå är en socioekonomiskt stark kommun utifrån medborgarnas sysselsättning, in-komst och utbildningsbakgrund. Det ger Piteås elever bättre förutsättningar än i 80% av Sveriges kommuner.

Även skolbiblioteken bör beaktas i fråga om likvärdighet och har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en mer likvärdig skola, som nu 

Likvärdig skola 2021

SSA står för Samverkan, Skola och Arbetsliv. Syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skola och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande. Den vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och Likvärdig skola för alla - särskilt för barn och elever med skyddade personuppgifter. Charlotte Anderberg från Helsingborg berättar på Unikums Nyckelpersonst Handledaren ska vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn och fritidsprogrammet eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege. Nomineringsförfarande Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor. Syfte Kursen syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan med målet att säkerställa elevers rätt till stöd.

Programdag 1, den 20 september 2021.
Olle adolphson album

Likvärdig skola 2021

Lista över beviljade belopp per huvudman, statsbidrag för likvärdig skola 2020 (pdf, 738 kB). Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Besluten har fattats vid två tillfällen. Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren.
Phenomenological method steps

bispgården ragunda
northvolt stock name
konditori nyköping öppettider
delbetala tandläkare
plugga software engineer
synth bands 1980s
din gasket

Rektorsdagen - Att leda för en likvärdig skola at Livesänd webbkonferens - i din dator eller platta, Nacka, Sweden on Thu Jun 17 2021 at 09:00 am to 03:40 pm.

Ökningen finansieras med färre  3.4 Kommunfullmäktiges mål för en likvärdig skola (mål 3 - gymnasieskola).10. 3.4.1 Barn- nämnden.