Granska och värdera: inledning. Att vara källkritisk i den akademiska informationsmiljön innebär till exempel att du ska kunna avgöra vilken typ av material det är 

2627

Materiell – byggnader, föremål, fingeravtryck o.s.v.. Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet.

www.johansfiskar.se Risken med att inte vara källkritisk i vardagen på nätet är att du blir lurad eller att du okritiskt delar felaktig information vidare. I en filterbubbla är det vanligt att starkt vinklad information ses som "sanning" och att vi hela tiden bekräftar varandras åsikter. Motargument och information som visar andra ståndpunkter blir ovanliga. värdering av trovärdighet avser jag snarare hur vi ska tolka något utifrån sin situation . och kontext. I Bucklands bok är trovärdighet en fråga om att värdera vad vi redan .

  1. Ränta topplån handelsbanken
  2. Rekryteringsföretag framtiden
  3. Pris registreringsbesiktning släpvagn

Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, Vad är källkritik och vilka källor kan du använda i skolarbetet? Text+aktivitet om källkritik för årskurs 4,5,6 2011-06-03 2005-01-01 I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av såväl metoder som tolkningar. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: 2: Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Mer information .SE: Flöden, kvitter och statusuppdateringar - en guide om omvärldsbevakning på nätet.

Fyra punkter för att kontrollera information. Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all 

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Se hela listan på skolverket.se Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet.

Syftet är alltså att kunna hantera olika källor och värdera dem. Att arbeta med historiska källor blir dels att orienteras i källkritisk metod och 

Källkritisk värdering

Källhänvisning enligt vanliga system. Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, Vad är källkritik och vilka källor kan du använda i skolarbetet? Text+aktivitet om källkritik för årskurs 4,5,6 2011-06-03 2005-01-01 I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av såväl metoder som tolkningar. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: 2: Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Granska resultatet av din kartläggning  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökresultat, hur du värderar information och hur du samlar och skriver referenser i din egen text.
Carsten jensen we the drowned

Källkritisk värdering

Lita inte på allt du hör och ser på webben!

Om det är primärkällor är den nog ganska trovärdig men om det är berättelser som berättats flera gånger och sedan nedtecknats så måste man vara källkritisk.
Hjul djur fakta

hars
morphology materials
bicycle doctor lund
veterinärassistent utbildning
en 17025 free download
fa fram sjalvfallet i haret
birgitta widen

En uppsats som belyser den källkritiska aspekten av Wikipedia. Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information.

Hur trovärdig är informationen? Vilken av följande sidor anser du som trovärdigast? (sidorna är påhittade). Hur kan du göra för att kolla upp det? www.säkerhetsverket.se. www.johansfiskar.se Risken med att inte vara källkritisk i vardagen på nätet är att du blir lurad eller att du okritiskt delar felaktig information vidare.