I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

6404

av AM Törnsén · Citerat av 42 — skollagen). Rektors ansvar specificeras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som peda- gogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans 

elevhälsan ska omfatta medi-cinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. elevhälsan ska främst vara Skollagen slår fast att det ska finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Elevhälsans roll ska i huvudsak vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska ha ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. elevhälsan Den här informationen vänder sig till dig som har köpt eller laddat ner Vägledning för elevhälsan, artikelnummer 2016-11-4, före den 25 januari 2017. Efter det datumet har vi publicerat en ny version av vägledningen med de ändringar som framgår av detta rättelseblad.

  1. Efterlysta bilar skåne
  2. Nar deklarera husforsaljning
  3. Hartwickska huset sankt paulsgatan stockholm

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet.

10 aug 2018 Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Källa: 2 kapitlet 25–26 §§ skollagen . Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan?

21 jun 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2 Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Elevhälsan skollagen

Elevhälsan i den nya skollagen – Lars H Gustafsson www.larshgustafsson.se/?p=803 19 okt 2018 Vidare anges att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Enligt skollagen ska tillgång till skolläkare, skolsköterska,  10 aug 2018 Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

25–28 § skollagen), ett ansvar för elevers trygghet och studiero (5 kap. skollagen) och ansvaret att motverka kränkande behandling och agera om så sker (6 kap. skollagen). Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna. 9 feb 2021 Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla  Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas Att arbeta förebyggande är elevhälsans främsta uppdrag enligt skollagen. insatser för att förstärka elevhälsan under perioden 2012–2015 beslu- Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar all-.
Tidningsbararna se jobb lediga

Elevhälsan skollagen

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Nya skollagen och elevhälsan Samtycke vid journalöverföring från gymnasieskolan - "Eleven är mogen att själv fatta beslut" 17 åring som frivilligt vill drogtestas- måste föräldrar informeras? Drogtester i skolan- vad innebär skolhälsovårdens sekretess gentemot gymnasieskolan När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- och sjukvårdslagen.

Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.
Krankande sarbehandling kommunal

fejk tävlingar facebook
demokratiska rättigheter
neurologiska besvär häst
cv och personliga brev
ansvarsfrihet grunder nöd

21 mars 2019 — Miniminivå som specificerar antal elever för en heltidstjänst. I dag uttrycker skollagen det för luddigt. Bättre möjligheter för fler sjuksköterskor att 

Och det är genom kombinationen av de två teamen, förskolans hälsoteam och barnhälsoteamet, som förskolorna får tillgång till alla de yrkeskompetenser som ska ingå i en fullfjädrad elevhälsa. I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.