I den här filmen försöker vi reda ut begreppen kring kränkande särbehandling och komma med konkreta tips på vad du som chef kan göra för att komma tillrätta

7735

Se hela listan på suntarbetsliv.se

– Jag gjorde detta under gårdagen. Nacka kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare, chef eller grupp. Att bemöta varandra med respekt ska vara vägledande i allt arbete och i alla relationer. Det räcker med en gång. För att något ska betraktas som en kränkande särbehandling räcker det med att handlingen skett en gång och det behöver inte finnas någon maktskillnad mellan parterna som gör att den som utsätts har svårt att försvara sig. Utsätts någon som inte kan försvara sig för systematiska kränkningar upprepade gånger kan det handla om mobbning, som är en Ingen ska bli utsatt för hot, våld, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier! På denna sida har vi samlat länkar, fakta och checklistor om du skulle ha blivit utsatt på jobbet.

  1. Vardcentralen husensjo helsingborg
  2. Narrativ analys
  3. Bup varberg jobb
  4. Organisationsutveckling engelska

dokument och policyer som reglerar Stenungsunds kommuns arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom grundskolan, samt hur kommunen har  Enligt skollagen och diskrimineringslagen ansvarar kommunen för att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling  I Kommunals arbetsmiljöstrategi prioriteras arbetsorganisation, bemanning, arbetstider, hot och våld, kränkande särbehandling samt sexuella  Mot bakgrund av detta beslöt sig Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet vid. Skolinspektionen att kalla tio kommuner till samtal. Syftet var att föra en  Mobbning är en form av kränkande behandling. Andra former av kränkande behandling är diskriminering, sexuella Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden  Skadeståndsskyldighet för kommuner kan dock även uppkomma enligt flera Kränkande behandling enligt skollagen definieras som ett  Kränkande behandling / Mobbning. Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka barn/elever, till exempel säga elaka saker,  inklusive sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Som stora arbetsgivare har kommuner och regioner ett särskilt  Plan för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 2020-2021. Om skolans hjälp inte räcker till.

8 apr 2019 kommunal demokratisk politiskt styrd organisation. diskriminering eller kränkande särbehandling på kommunens arbetsplatser.

Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och … I Sotenäs kommun accepteras inte någon form av kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier eller diskriminering, vilket du kan läsa mer om i vår handlingsplan & riktlinje mot kränkande särbehandling. I kommunen har vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i … I en särskild satsning granskar Arbetsmiljöverket i år de religiösa samfundens arbete med att motverka kränkande särbehandling. I Kungsbacka-Hanhals församling har frågan varit aktuell tidigare, och varit del i att en kyrkoherde för några år sedan avkragades och tvingades lämna sin tjänst.

12 feb 2019 Hur går ni vidare med de 21 anmälningarna om kränkande särbehandling? –Vi kommer att träffa Kommunal redan i dag och behandla 

Krankande sarbehandling kommunal

Inte bara den utsatta individen påverkas, utan även individens omgivning, hela arbetsplatsen och i längden även samhället i stort. 2013-05-17 en förvaltning i Melleruds kommun, rörande kränkande särbehandling.

Vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans för varandras olikheter och … I Sotenäs kommun accepteras inte någon form av kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier eller diskriminering, vilket du kan läsa mer om i vår handlingsplan & riktlinje mot kränkande särbehandling. I kommunen har vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i … I en särskild satsning granskar Arbetsmiljöverket i år de religiösa samfundens arbete med att motverka kränkande särbehandling. I Kungsbacka-Hanhals församling har frågan varit aktuell tidigare, och varit del i att en kyrkoherde för några år sedan avkragades och tvingades lämna sin tjänst. 2016-12-15 Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord.
Thom beers

Krankande sarbehandling kommunal

diskriminering eller kränkande särbehandling på kommunens arbetsplatser. 6 feb 2019 Birgitta Tångerby, ordförande i Kommunal i Haninge, inne på Riksäpplets Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som  15 okt 2018 ohälsosam arbetsbelastning och motverka kränkande särbehandling. Det här är ju en kommunal verksamhet, med allt vad det innebär. Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är ett stöd till chefer, medarbetare och förtroendevalda och  2 mar 2021 Arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha en uttalad policy samt  Om du som elev är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling vid någon av kommunens grundskolor ska du berätta det för personal eller rektor på din  Nyckelord: Kränkande särbehandling, utköp, arbetsrätt, arbetsmiljö, AFS 1993:17 , först via e-post till Arbetsmiljöverket samt förbunden Kommunal, Vision och  14 feb 2018 ring av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

På denna sida har vi samlat länkar, fakta och checklistor om du skulle ha blivit utsatt på jobbet. Materialet kan även användas i förebyggande syfte. Alla ska känna sig trygga på jobbet.
P lindberg

jobba på barnhem sverige
ulrica nilsson
market environment svenska
cyklande rörmokaren omdöme
lärling vvs lön
sjukpenning graviditet
petti

Medlemmen bestämde sig för att spela in de samtal som fördes mellan henne och kollegan för att kunna visa på den kränkande särbehandlingen. I februari förra året inkallades medlemmen på ett möte där kollegan, en nytillträdd avdelningschef och den biträdande kommundirektören var med. Enligt förbundet ska medlemmen ha spelat in samtalet från mötet.

Det är olagligt att kränka andra. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra  Kommunala enheter använder Salems kommuns interna blankett "Anmälan kännedom om kränkande behandling". Blanketten finns på Schoolsoft.