1.5 Dokumentation av förhandsbeslut om återupplivning Samtliga bedömningar och beslut om att avstå från hjärt- lungräddning skall dokumenteras omsorgsfullt i patientens journal. Den skall föregås av bakgrundsinformation, samt dateras och signeras av patientansvarig läkare. …

2658

behandling med HLR. Läkaren utfärdar då ett beslut om ej HLR. Med detta menas att läkaren i förhand har beslutat att avstå hjärt- och lungräddning på patienten vid ett eventuellt hjärtstopp. Det är läkaren som är ansvarig för ett beslut om ej HLR, men i beslutet kan både sjuk-sköterskan, patienten och de anhöriga vara inblandade.

Ett ställningstagande om att avstå från HLR. innebär att ansvarig läkare . på förhand bestämmer att HLR inte ska utföras . i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Detta ställningstagande inkluderar inteandra former av behandling. 2015-03-20 M Om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att avstå från HLR, förutsätts patienten ha samtyckt till HLR och den ansvarige läkaren ha bedömt åtgärden som motiverad. Ett ställningstagande till att avstå från HLR ska dokumenteras i patientens journal. Att ge – eller inte ge – livsuppehållande be-handling är ett oåterkalleligt ställningstagande.

  1. Skriftliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  2. Lindesbergs vårdcentral telefon
  3. Inflationsmal
  4. Pizza öregrund
  5. Arbetsförmedlingen ringde
  6. Rs info technologies
  7. Max burger vaxjo
  8. Metodhandledare göteborg
  9. Blodomloppet timrå
  10. Dollar valuta

Under förutsättning att det finns säkra rutiner för hur närstående i ej-HLR beslut. För att patient och närstående ska kunna göra ett ställningstagande behöver de information om innebörden av HLR och ej-HLR. Sjuksköterskan bör säkerställa att patient och närstående ges löpande information, samt möjlighet att diskutera behandling och prognos med ansvarig läkare. Syftet med ej-HLR VEM DOKUMENTERAR BESLUTET? => LÄKARE. Beslut om begränsning av livsuppehållande behandling såväl som beslut om att patienten passerat brytpunkten till vård i livets slutskede ska fattas av . legitimerad läkare (namnges) dokumenteras av.

För att kunna erbjuda en god och säker vård till en patient är det nödvändigt att planera vården och dokumentera planeringen i patientjournalen. Plane-ringen av vården ska underlätta arbetet så att vården kan styras mot målen för behandlingen. Planeringen ska …

Arbetsbeskrivning 1. Om en beslutskompetent patient tydligt meddelat att han/hon inte önskar HLR ska detta Ett medicinskt beslut om att avstå från hjärt-lungräddning (HLR) vid hjärtstillestånd rekommenderas för patienter i slutstadiet av en obotlig sjukdom för att undvika onödigt lidande vid dödsfallet.

av T NILSTUN — om förhandsbeslut om att avstå från. HLR alltid bör dokumenteras i journa- len, och om information om sådana hur man bör gå tillväga. Detta gäller speciellt 

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

inte . ska utföras. 2.

HLR alltid bör dokumenteras i journa- len, och om information om sådana hur man bör gå tillväga. Detta gäller speciellt  av A Larsveden · 2008 — förhandsbeslut om att avstå från återupplivning fanns ej dokumenterat i någon av de 151 riktlinjerna och hur beslut kring HLR eller ej fattades i praktiken. av EN LITTERATURSTUDIE · 2013 — Varje svårt sjuk patient har rätt att få veta hur läkaren ser på dennes sjukdom och förlopp Det saknas tydliga riktlinjer kring förhandsbeslut samt dokumentation, vilket kan försvåra O-HLR – Förhandsbeslut om att avstå från HLR. Det kan  20 maj 2013 — Nya etiska riktlinjer för HLR förhandsbeslut om att avstå från HLR: 1. Personen som att HLR inte ska sättas in och som finns dokumenterad.
Din php installation verkar sakna mysql tillägget som wordpress kräver.

Hur dokumenteras ett forhandsbeslut om att avsta hlr

1.

respektera en tidigare eventuellt uttryckt önskan om att avstå från HLR. Samråd bör ske med anhöriga för att ta reda på vad personen skulle ha önskat. 2.
Brandvattenförsörjning msb

nyckeln till skatten text
kaja bianca ingrosso
uddevallavarvet nanny
volvo mack waco
nya varvets skola göteborg
vart ligger södermanlands län

På särskilt boende bör personal avstå från att inleda HLR, även då det saknas ett formellt ställningstagande, när det är: utsiktslöst att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion, bedöms vara oetiskt och inte till gagn för patienten eller om patienten uttryckt att hen inte önskar HLR.

Hur ofta ska den som gör bröstkompressioner bytas av? På alla patienter som inte har ett dokumenterat förhandsbeslut att avstå.