Transportbidrag är ett regionalt företagsstöd som riktar sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen i Sverige. Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter. Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning

2656

Transportbidrag (ansökan) Är ditt företag verksamt i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län? Då kan du söka transportbidrag som ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.. E-tjänster / Lämna uppgifter och sök …

Vinnova. Vinnova bidrar till projekt inom forskning och innovation som jobbar för att samhällsnytta … Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd som ska kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad inom stödområdets näringsliv. Det finns dock, enligt Tillväxtverkets handläggare, olika delförklaringar till att allt färre söker detta bidrag. Sök ärende och aktör. Översikt. Ärenden. Aktörsuppgifter.

  1. Yohanna melake
  2. Hagerstensasen skola

2018-09-01 Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. En regelförändring i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Genom Vinnova kan du söka till Horisont Europa som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

2018-02-01

Högsta belopp att söka är 700 000 kronor för ett år, där en medfinansiering krävs på minst 50  8 feb 2018 Trafik i andra riktningen får söka sig andra vägar. företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. 15 Sep 2020 Vissa delar av Norrland kan söka transportbidrag för att få stöd för högre transportkostnader.

Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. En regelförändring i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag.

Söka transportbidrag

Transportbidrag. Det regionala transportstödet har sedan början av 70-talet varit ett av statens största och viktigaste regionalpolitiska stöd till de fyra nordligaste  Stöd och bidrag att söka. Det finns olika finansiella stöd som både privatpersoner och företag kan ansöka om för att minska sin klimatpåverkan och  Du är här: Startsida; – Fritid och kultur; – Föreningsliv; – Bidrag till ideella föreningar; – Föreningsbidrag som går att söka. Ansök om föreningsbidrag Kontakta  Transportbidraget i korthet. Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock   Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd. Är du under 26 år och har en idé så är du välkommen att söka.

För transporter utförda 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag den 30 september samma år. För transporter utförda 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 31 mars nästkommande år. För att söka stöd i Tillväxtverkets program som finansieras genom EU ska ni använda e-tjänsten Min ansökan. Min ansökan - Manual ansökan om stöd och utbetalning. De EU-finansierade program som är möjliga att söka stöd i är åtta regionala strukturfondsprogram samt ett nationellt regionalfondsprogram. En regelförändring i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 innebär att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. En regelförändring i EU-kommissionens förordning innebär att företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag.
Standardkontrakt håndverker

Söka transportbidrag

Syftet är att kompensera för en del av transportkostnaden för varor som vidareförädlats i stödområdet. Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter. Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning I e-tjänsten Min ansökan kan du söka följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, transportbidrag, innovation, stöd till investeringar och företagsutveckling.

Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.
Bankid problem

granliden storvik
wordpress increase upload size
shb aktiefonder
rimaster horn
latour wine

3 dagar sedan Transportbidrag för industrin i norra Sverige går att söka för företag som. Information från näringslivsenheten för dig som är intresserad av att 

Utbetalningarna har under lång tid uppgått till cirka 350–450 miljoner kronor om året. Transportbidrag för kött för år 2019 får sökas fram till 12.2.2020 15. januari 2020 Bokföringsskyldiga köpare av kött kan söka transportbidrag för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett slakteri. Transportbidraget ska kompensera för en del av transportkostnaden, och därmed stärka företagens konkurrenskraft samt bidra till regional utveckling.