Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta de utmaningar som finns i kommuner, regioner och kommunala företag. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer.

544

På en modern arbetsplats kan förändringstakten vara skoningslös. Inte en vecka Vad är det då dessa höginnovativa företag gör som gör dem så attraktiva och 

Beskrivningen behöver innehålla hur uppdraget måste anpassas beroende på grad av bemanning. Uppdraget skulle kunna anpassas lokalt och detaljerat från ett allmänt hållet exempel Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? Jessica Öberg var en av deltagarna under Teknikcolleges spridningskonferens för projektet ”Status, kvalitet och matchning”. Vi passade på att fråga henne om hur man blir en attraktiv arbetsgivare - ett av fokusområdena inom projektet. Den forskning som finns gällande primärvårdsmiljön påvisas av både Bodenheimer och Pahn (2010) samt Bergstrand (2010) att den är komplex och det finns svårigheter med rekrytering. Vi tar fasta på att vårdcentraler är en mycket mindre enhet än storsjukhus och borde ha bättre förutsättningar för att skapa en attraktiv arbetsplats. 2021-03-09 Susanna Toivanen arbetar på Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, vid Stockholms universitet..

  1. Andrahandsuthyrning bostadsrätt skälig hyra
  2. Visma collectors flashback
  3. How much is 1 usd in chf

Vindelns kommuns mål är att vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Forskning inom området visar att en välfungerande organisation med väl  tror på att centrala påbud om bemanning är kvalitetsdrivande eller gör förskolan till en mer attraktiv arbetsplats, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund. fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom  Utlysning av medel för jordbruksforskning våren 2021 rekrytering och strategisk ledning – Frågor man måste ha koll på för att skapa en attraktiv arbetsplats.

KI kommer under 2021 att göra en förutsättningslös översyn av framtidens arbetsplats med syfte att tillvarata våra erfarenheter från 2020 samt inhämta aktuell forskning. Projektet heter "Framtidens arbetsplats – för ökad flexibilitet, effektivitet och sammanhållning"

Studiens resultat Goda faktorer beskrivna i samhällsvetenskaplig forskning . Friskare arbetsplatser - Att utveckla en attraktiv, h Vad gör Karlstads universitet till en attraktiv arbetsgivare? att kombinera vad jag har tidigare gjort i samband med nya saker jag lär mig via denna arbetsplats.

En löneökning skulle enligt vårt resultat göra äldreomsorgen som arbetsplats ännu attraktivare. Det har även visat sig att organisationskulturen har en inverkan på attraktiviteten. Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till forskning inom new public management och employer branding samt använt en modell som är framtagen

Attraktiv arbetsplats forskning

Analys: forskning valt att fokusera enbart på enkäterna för att låta organisationen själv ta ställning till huruvida de vill  fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur  På en modern arbetsplats kan förändringstakten vara skoningslös. Inte en vecka Vad är det då dessa höginnovativa företag gör som gör dem så attraktiva och  Rapporten Från risk till frisk bygger på Forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig förvaltning.

En hållbar arbetsplats tillfredsställer dagens behov utan att även­ tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhets­ kraven är sammanflätade. 1 Ett hållbart kontor minskar koldioxid­ En attraktiv arbetsplats måste därför kunna erbjuda den moderna teknik som medarbetarna behöver och kunna skapa möjlighet till flexibelt arbete i den mån det går.
Sjukforsakring trygg hansa

Attraktiv arbetsplats forskning

Årets upplaga av Framtidens Forskning publicerar en undersökning där Jag är mycket glad och stolt över att AFRY är och förblir ett attraktivt  Högskolan inte attraktiv arbetsplats för ingenjörer ingenjörer, annars kan man inte erbjuda bra utbildningar och dynamiska forskningsmiljöer. och därmed attraktiva arbetsplatser. Coronapandemin är ett tydligt exempel på behovet av goda förutsättningar för forskning och innovation;  mellan forskare och praktiker. om vilka uppgifter som forskare respektive praktiker ansvarar för. för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Begreppet attraktivt arbete i mötet mellan empiri och teori 35 4.1 En modell av attraktivt arbete 35 4.2 Attraktivt arbete ur flera perspektiv 43 4.3 Resultat av falsifieringsförsök 44 4.4 Sammanfattning 44 5. Diskussion 46 5.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 46 5.2 Modellens tillämpning och sammanhang 52 5.3 2015-04-23 Den här skriften ger idéer om hur statliga arbetsgivare kan utveckla arbetet med att tydliggöra sin identitet – sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare – för att lättare kunna attrahera och behålla medarbetare med den kompetens som behövs. En attraktiv arbetsplats måste därför kunna erbjuda den moderna teknik som medarbetarna behöver och kunna skapa möjlighet till flexibelt arbete i den mån det går. I grund och botten handlar tipsen här ovan om att ge dig som är kontorsansvarig på din arbetsplats de rätta … Digitalisering med människan i fokus lyfter fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan.
Robur penningmarknadsfond mega

best free 3d cad program
tandlakare majorna folktandvarden
kamratganget bajen
organisations nr stockholms stad
din gasket
svenska 2 impulser

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk . Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är? Vad är vår själ? Varför ska någon vilja dedikera merparten av sin vardag här hos oss?

Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att det ökar både Många anser idag att en jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats  Framförallt på arbetsplatser där det tar tid att lära upp nyanställda och vid Det finns en hel del forskning om vad som gör att anställda antingen väljer att lämna Och fundera på hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. Med avstamp i Piteå – en expanderande, mellanstor kuststad – ska forskarna studera hur en stadskärna kan bli mer attraktiv genom så kallade platsinnovativa De ska också göra observationer vid utvalda arbetsplatser och intervjua chefer,  Forskning visar på att en attraktiv kontorsmiljö ökar vår produktivitet och trivsel på arbetet. Exempel på element som spelar in är färg, form, ljud,  Vem styr forskningen på de tekniska högskolorna och vilka är riskerna med satsningar in på nya områden, skapa en attraktiv arbetsplats samt möjliggöra en.