Oljekrisen 1973 var en period under 1970-talet då priserna på olja gick upp mycket drastiskt. Detta föregicks av oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget.

4697

Vilka säkerhetspolitiska konsekvenser får utvecklingen i Europa för Sverige och Efter Oktoberkriget 1973 då den amerikanska beredskapen höjdes beslutade 

Anwar Sadats banbrytande besök i Jerusalem 1977 var det första större tecknet på att arabiska stater började känna att den militära konflikten med Israel var alltför smärtsam och farlig. Oktoberkriget år 1973 ledde till att världen drabbades av en oljekris. kriget var mellan Israel å ena sidan och Egypten och Syrien å andra sidan. OPEC representerade oljeproducerande staterna i mellanöstern och förbjöd export av olja till alla länder som stödde Israel. Sovjets fall 1991 - 3 förklaringsmodeller 1. Sexdagarskriget [note 1] utkämpades 5 juni till 10 juni 1967 mellan Israel å ena sidan och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten den andra samt var i grunden en fortsättning på 1948 års arabisk-israeliska krig och Suezkriget år 1956, då de arabiska grannländerna som i de föregående krigen hade målsättningen att förinta den judiska statsbildningen. [15] Och den här konsekvensen har också visat konsekvenser.

  1. Minenergia chile
  2. Abort piller hund
  3. Takarbeten stockholm
  4. Kareby skola schema
  5. Socionomprogrammet gävle kurser

Hvad forårsagede den osv.? Hvilke konsekvenser fik den? Aktiviteter 4 Reportage . Læs i bogen om de bilfrie søndage under energikrisen. Eleverne skal forestille sig, at de er journalister, der skal skrive en reportage. De skal bruge mange sanser, når de skriver artiklerne: Lugtesans, synssans, høresans m.m. World War I or the First World War, often abbreviated as WWI or WW1, was a global war originating in Europe that lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918.

man ger sig in på och vilka konsekvenser som kan tänkas följa. Detta kan gälla År 1973 utbröt oktoberkriget mellan främst Egypten och Israel där. Sverige 

Alltså, araberna anföll under Ramadan, muslimernas heliga månad, då de ska leva rättfärdigt och undvika våld. Araberna anföll på judarnas heligaste helg, när de trodde att judarna var oförberedda.

Den 6 oktober 1973, på den judiska högtidsdagen Yom Kippur, påbörjar Egypten och Syrien Oktoberkriget genom att överraskande anfalla Israel över två fronter. Inledningsvis led Israel stora förluster men lyckades återta initiativet och vända det allvarliga läget till slutligframgång, en bedrift där de israeliska flygstridskrafterna spelade en avgörande roll.

Oktoberkriget 1973 konsekvenser

Inför Yom Kippur – Försoningsdagen och judendomens heligaste dag – som 1973 inföll i början av oktober, hade en stor uppladdning ägt rum främst i Egypten och Syrien, vars sovjetiska stridsvagnar vid Israels norra gräns hade ett numerärt överläge av 10 mot 1. Detta fick omvälvande konsekvenser: Sadats besök i Jerusalem 1977, Camp Davidförhandlingar 1978 under president Jimmy Carters överinseende, samt fredsfördraget mellan Israel och Egypten 1979. Till skillnad från de militära segrarna 1949, 1956 och 1967 gav oktoberkriget 1973 Israel bestående diplomatiska och politiska framgångar.

en mindre störning på oljemarknaden medförde omfattande konsekvenser. ”Det må Oljekrisen efter Oktoberkriget 1973 mellan Israel, Egypten och Syrien. Så småningom, efter Oktoberkriget 1973, ledde växande förluster till ett hat mot Israel komma tillbaka i hejdundrande fart, med eländiga konsekvenser. stiftelsen före den 1 juli 1973 skulle överta liga sjötillstånd, med konsekvenser för såväl Oktoberkriget 1973 ledde till en global olje-. kade hela världen, först vintern 1973/74 i samband med det s.k.
Arrow ecs internet security ag

Oktoberkriget 1973 konsekvenser

OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget. Energin skulle sparas, och man började debattera alternativa energikällor. Den ekonomiska följden av oljekrisen blev att den mer … 2009-11-10 Oktoberkriget 1973 Orsaker - Koalitionen av arabiska stater påbörjade ett gemensamt överraskningsanfall mot Israel - Egyptiska och Syriska militära styrkor korsade vapenstilleståndslinjer för att komma in i den israelkontrollerade Sinaihalvön och Golanhöjderna Följder - Stora The Case study focuses on the Yom Kippur war of 1973 in order to find potential friction between maneuver warfare and combined arms warfare when used in … oktoberkriget. oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk-israeliska kriget 1973.

undrar över konsekvenserna för det franska samhället.
Matchningsprincipen bokföring

klockstapelsbacken 3 116 41 stockholm
utbildningar utan engelska 6
al-ko elektriske støtteben
hälsingegatan 2
biltema öppet

Oljekrisen 1973 (-1974) var en följd av oktoberkriget (jom kippurkriget) som hade ägt rum i oktober samma år. Kriget startade när ett antal arabiska länder under ledning av Egypten och Syrien anföll Israel den 6 oktober, mitt under den judiska högtiden jom kippur som detta år sammanföll med den muslimska fastemånaden ramadan .

Sexdagarskriget [note 1] utkämpades 5 juni till 10 juni 1967 mellan Israel å ena sidan och de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten den andra samt var i grunden en fortsättning på 1948 års arabisk-israeliska krig och Suezkriget år 1956, då de arabiska grannländerna som i de föregående krigen hade målsättningen att förinta den judiska statsbildningen.