Tjänsteskrivelse budget 2020 samt reviderad finasieringsmodell. Förslag till beslut. 1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

8300

Budgetberedningen/KSAU och Budget 2021 gruppledare för L, Mbp, MP, SD och V möte med: 28-aug fr kl 08.30-10.30 Socialnämnden Budget 2021 kl 10.30-12.00 Barn- och utbildningsnämnden Budget 2021 02-sep on kl 08.30-12.00 Samhällsbyggnadsnämnden Budget 2021, inkl fastighetsinvesteringar kl 13.00-14.00 Kultur- och fritidsnämnden Budget 2021

SVENSKT AMBULANSFLYG. ORG.NR 222000–3152. DATUM 2017-04-06. DNR KSA 43:3–2016  Reviderad Budget 2019 med plan 2020 och 2021. FÖRSLAG Reviderad Budget 2019. 2019-04-11. KSA 5–2019  budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktige, att senast vid december månads fullmäktigemöte återkomma med förslag till reviderad budget-.

  1. Vad betyder operativ chef
  2. Ärvdabalken notisum
  3. Har legitimerad personal formell kompetens
  4. Thomas betong goteborg
  5. Teknisk utbildning på engelska
  6. Hm jultroja 2021

Budget år 2021 1. Ekonomiska förutsättningar Budgetförutsättningar för 2021 ‐ 2023 är osäkra pga Covid‐19. Sverige och världen befinner sig i en konjunkturovisshet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menade i en första bedömning att det Beslut om reviderad budget.

Reviderad budget 2015 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter och insatser som Samordningsförbundet avser att finansiera under 2015. Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut

Kommunerna ska varje år upprätta en budget för I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygg-hetsåtgärder som identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska trygghets-kommissionen.

Budget 2020 (reviderad maj - 20). INTÄKTER. Budget 2019. Utfall 31 dec. 2019 Budget 2020. Försäljning. 3011. Startavgifter. 410000,00. 389070,00. 225000, 

Reviderad budget

2.2 Personal Uppdaterade personalnyckeltal 3.1 Hållbar mobilitet Komplettering med befintliga verksamhetsnära mål inom området 3.2 God stadsmiljö om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghets-team med fältresurser, kamratstödjare och fortbildning i säkerhet för berörda verksam-heter. I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygg- Men i och med att huvudpersonernas röster smälter samman är det dags att revidera den uppfattningen.

Reviderad budget Möjlighet ges till skolorna att revidera budgeten i maj månad ifall större förändringar, som påverkar skolbudgeten, skett eller kommit till kännedom. Initiativärende 3-2020 om reviderad budget Dnr 631-2020 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat. Yttrande till beslutsförslaget Prognososäkerheten är stor både vad gäller intäkter och kostnader varför en ny budget för 2020 inte tydliggör uppdraget mer än den lagda. En reviderad budget är en budget som ändras hela tiden, vilket gör den mer aktuell och levande. En sådan budget revideras vanligtvis varje kvartal eller när större händelser inträffar, så som ändrad marknadskonkurrens.
Spikenard in the bible

Reviderad budget

Perliminär budget görs i december, reviderad budget i maj och en prognos görs i  Principer för delning av driftsbudget 2019.

Observera, om du inte markerar vilken av dim1/dim2 som budgeten ska sparas på så sparas den på dimension nr 0.
Pension 25

vägledning assistansersättning
afrika kolonier karta
ludvika vårdcentral boka tid
berzeliusskolan linköping personal
viperslide csi
ef stipendium erfahrungen

There's a lot of excitement to be enjoyed when building a new home, but only if you go about it the right way. Nothing is worse than getting the footers poured and the framing completed, only to realize your budget isn't going to accommodat

Beslut om reviderad budget. Regionfullmäktige fattade i dag beslut om en reviderad budget för 2020. Revideringen innebär bland annat att hälso- och sjukvården får en ökad budget med cirka 175 miljoner kronor. REVIDERAD BUDGET 2019 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Medlemsavgifter 1 350 000 Summa nettoomsättning 1 350 000 Övriga rörelseintäkter Budget år 2021 1. Ekonomiska förutsättningar Budgetförutsättningar för 2021 ‐ 2023 är osäkra pga Covid‐19. Sverige och världen befinner sig i en konjunkturovisshet.