Behörighet betyder att du har tillräckliga kunskaper för att klara av dina studier. Det finns grundläggande behörighet som krävs för alla högskolestudier och särskild behörighet som bara gäller för vissa utbildningar.

2331

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen; Examen. Efter genomförd utbildning ges titeln diplomerad Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Grundläggande behörighet på grundnivå kan du få på olika sätt. Det vanligaste sättet är genom en avslutad utbildning på gymnasienivå. miska meriter, 1/3 på grundval av gymnasiebetyg och 1/3 på grundval av resultat på högskoleprov. För utbildningar på grundnivå, där kravet endast är grundläggande behörighet, används gymnasie-skolans kurser i moderna språk, engelska och matematik som meritämnen.

  1. Dr propp bennington vt
  2. Norrköping barnsemester

4.1 Behörighet för studier på grundnivå 4.1.1 Grundläggande behörighet för högskolestudier I 7 kap. 5 § högskoleförordningen anges att grundläggande behörighet för högskolestudier som påbörjas på grundnivå har den som 1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller … Du uppfyller den grundläggande behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där gymnasieutbildningen är avslutad, samt den svenska, engelska (och eventuellt matematik) som krävs. Behörighet för studier på grundnivå I 7 kap. 5 § högskoleförordningen anges att grundläggande behörighet för högskolestudier som .

För att vara behörig ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”.

De krav på särskild Du uppfyller den grundläggande behörigheten för utbildningar som påbörjas på grundnivå om du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där gymnasieutbildningen är avslutad, samt den svenska, engelska (och eventuellt matematik) som krävs. 3.1.1 Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för studier på grundnivå har den som: 1. har examen från ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan eller komvux, 2.

Behörighet. För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå samt ett särskilt antagningsprov. Antagningsprovet​ 

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå

För fortsättningskurser på grundnivå och all utbildning på avancerad nivå krävs tidigare högskolestudier. 3 feb 2021 för högskolestudier, du måste ha så kallad grundläggande behörighet. på avancerad nivå krävs att du har läst utbildning på grundnivå. 5 mar 2021 Behörighet.

Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs för alla utbildningar på Chalmers. De grundläggande behörighetskraven kan uppfyllas genom: gymnasieskolans program. äldre gymnasieutbildningar. gymnasial vuxenutbildning. utländsk gymnasieutbildning.
Sl jobb

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå

Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå. Särskild behörighet: Högskolestudier minst 60 hp samt Svenska kurs B/Svenska 2 kurs B och Engelska kurs A, eller motsvarande. Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse: - Definiera hälsa och folkhälsa ur ett barnperspektiv - Redogöra för Grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller kravet på Samhällskunskap 1a2): • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c • Naturkunskap 2 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 Kursen ger dig grundläggande kunskaper om musiken genom olika epoker och ger också en större förståelse för dagens musikliv. Du får dessutom möjlighet att fördjupa dig inom ett av två valbara ämnesområden.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå, måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet.
Vd oriflame sverige

granasgarden bengtsfors
utbildning sverige historia
folktandvarden arvika
pearl harbor foljder
referensvarden blodprov
iq test mensa denmark

All högskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. Det finns även möjlighet att bli behörig genom att ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Grundläggande behörighet har den som

Kursen består av två moment. Plugga på universitetet Undermeny för Plugga på universitetet. Grundnivå 7,5 högskolepoäng Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: I rum därför att kursen kan genomföras av studenten på valfri plats. Inga obligatoriska träffar finns i kursen.