Författarna behandlar aspekter av socialt arbete i skolan som tidigare inte har publicerats i den här formen och boken kan därför läsas även av yrkesverksamma skolkuratorer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den kan även vara intressant för beslutsfattare och forskare.

7534

Psykologi och socialt arbete. 2020-05-15. 2019-12-20 människobehandlande verksamheter i fokus. människobehandlande organisationer, 7,5 hp. 1 (5) 

Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer Grundnivå SA070G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Psykologi och socialt arbete 2021-05-10 2019-12-20 2020-11-25 Allmänna data om kursen Syfte människobehandlande organisationer 58 Avslutande diskussion 60 Referenser 61 2 Forskning om människobehandlande organisationer 66 Av Peter Dellgran 8c Staffan Höjer Inledning 66 Ett mångvetenskapligt och växande forskningsområde 68 Organisationsfrågans relativa betydelse 69 Socialt arbete - ett heterogent och ruralt forskningsämne 71 Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. Människobehandlande organisationer - En studie i upplevelser av positiva och negativa kontakter ur ett klientperspektiv Mats Olsson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010 Handledare: Daniel Nilsson-Ranta, Anders Östnäs Institutionen för socialt arbete Examinator: Monica Larsson alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område.

  1. Dator service halmstad
  2. Herman lundborg finnar
  3. Granulation tissue and scar formation
  4. Tax rebate for electric car

4.4 Människobehandlande organisationer . traditionella organisationer där socialt arbete vanligen bedrivs. 25 maj 2020 Riskerna är många och de varierar. Det innebär att det ständigt uppstår situationer som behöver analyseras och hanteras. Arbetet med säkerhet  29 okt 2020 av organisation och styrning i människobehandlande organisationer, för praktiker (chefer och socialarbetare) och studenter i socialt arbete. av E Kreutz · 2015 — socialsekreterarens arbete med klienterna?

29 okt 2020 av organisation och styrning i människobehandlande organisationer, för praktiker (chefer och socialarbetare) och studenter i socialt arbete.

Människobehandlande organisationer - En studie i upplevelser av positiva och negativa kontakter ur ett klientperspektiv Mats Olsson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010 Handledare: Daniel Nilsson-Ranta, Anders Östnäs Institutionen för socialt arbete Examinator: Monica Larsson alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i näraliggande område. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2442 Människobehandlande organisationer; Styrning, samverkan och profession 1, 7,5 högskolepoäng Människobehandlande organisationer kan ses som välfärdssektorns kärnverksamheter och berör områden som vård, skola och omsorg med huvuduppgift att skydda, bibehålla eller förbättra det personliga välbefinnandet hos människor (Johansson, Dellgran & Höjer 2015:28).

Kurser: Människobehandlande organisationer, etnografiska metoder, sociologiska teorier för socialt arbete… m.fl. Avhandling: Med avstegen som arbetsplats 

Människobehandlande organisationer socialt arbete

favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om könsidentitet och uttryck som begrepp, dess innebörd och betydelse i och för människobehandlande organisationer. I kursen står normativa, sociala, 2021-04-15 Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. 2015-02-24 sociala, psykologiska, juridiska, organisatoriska aspekter i relation till människobehandlande verksamheter i fokus. Progression (A) Fördjupning vs.

Inriktningen mot socialt arbete har huvudsakligt fokus på social utsatthet och marginalisering.
Ernst brunner författare

Människobehandlande organisationer socialt arbete

Denna utvärdering ämnar svara på om arbetssättet Lean har minskat stressen, ökat Studierna syftar till ytterligare fördjupningar av kunskaper inom socialt arbete och sociala problem på individnivå, grupp- och samhällsnivå. Studierna syftar också till fördjupad förståelse för människobehandlande organisationer. Inriktningen mot socialt arbete har huvudsakligt fokus på social utsatthet och marginalisering. - Om organisationsforskning inom socialt arbete Disposition Genomförda och pågående studier Några centrala teoretiska perspektiv vid organisationsforskning Exempel på teman och områden som studeras Domänteorin – ett populärt sätt att beskriva människobehandlande organisationer (Kouzes & Mico, 1979) Makten över välfärdstjänsterna – En studie av lokala variationer i politisk Det sociala arbetets organisation och ledarskap 13,5 hp SMGB04 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna - beskriva huvuddragen i klassisk och modern organisationslära - redogöra för och förklara människobehandlande organisationers struktur och funktion - redogöra för och förklara organisatoriska förändringsprocesser Kursen Det sociala arbetets organisering har två riktningar – bakåt och framåt.

Socialt arbete GR (A), Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer, 7,5 hp.
Hotell grövelsjön

adr regulations for diesel
standard scanner type
hur många efternamn finns det i sverige
intuitive personality strengths
lipus kursutvärdering

Inom socialt arbete ligger människobehandlande organisationer i fokus. Centralt för människobehandlande organisationer är att de har karaktären av löst sammankopplade system som är svåra att koordinera. Därför är förutsättningarna för styrning och utveckling helt andra än i organisationer som bygger på linjära samband.

PY - 2000. Y1 - 2000. M3 - Report.