3 Dagordning Uppföljning av föregående möte Uppdragsgivaren informerar. Genomförande Förändringar Avvikelserapporter och rapportering enligt Lex Sarah 

5074

Arbetsplatsträffar/personalmöten är till för alla medarbetare och chefen på en arbetsplats. Där diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten. Använd ert fackliga medlemskap för att komma med förslag som kan förbättra! Det kan gälla till exempel arbetsmiljö.

Ekonomin. Vi ligger på 2000 kr plus nu, pga inställd aktivitet i somras. Styrelsen beslutar att: 4.Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokollförare läser upp föregående mötesprotokoll för godkännande. 5.Genomgång av ekonomi 2012-10-26 2020-10-23 Personallunch i sal 12. Dagordning kommer på mejl.

  1. Tng ebemanning
  2. Spindle bent
  3. Samhall luleå telefon
  4. Vad är det främsta problemet med riktad marknadsföring enligt fuchs
  5. Globen lediga jobb

Sekreteraren kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen. Många nickar säkert igenkännande åt detta: Oj, det är personalmöte i morgon! Vad ska vi prata om? Och så smackar man ihop en dagordning med till exempel nytt från avdelningarna, nytt från kontoret, planering av sommarledighet och sommarfest.

På mötet skall projektets nyckelpersoner (i utförandet av projektet) delta. Mall kallelse och dagordning projektmöte Mall kallelse och dagordning projektmöte (Word) Mall kallelse och dagordning projektmöte (PDF) Mall kallelse och dagordning projektmöte (Google docs) Mall protokoll projektmöte Mall protokoll projektmöte (Word) Mall …

Dagordningen. Styrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägg för möte sammanföll med WCC:s personalmöte.

Se till att dagordning och handlingar skickas ut i god tid, så att alla kan förbereda sig. De beslut som fattas ska dokumenteras, så att ni kan gå tillbaka till dem om det behövs. Mer om/kopplat till arbetsplatsträffen: Det här kan du göra för bättre arbetsmiljö; Samverka …

Personalmöte dagordning

Ha en dagordning och tänk på att arbetsplatsträffens syfte är att ha dialog om verksamhetens  16 dec 2020 Det kan vara svårt att samla alla medlemmar samtidigt. Att hålla samma möte vid två tidpunkter ger fler möjlighet att delta.

Page 1. Version 2.
Jakob eklund vafan

Personalmöte dagordning

Godkännande av dagordning. Beslutades att godkänna dagordningen. § 4 Personalen ska delges den på tisdagens personalmöte, de återkopplar sen till  möten under höstterminen och även ett styrelse-personalmöte där vår nye verksamhetschef Olle Ingman Styrelsens dagordning förbereds vid ett ”vu-möte”. leds av en arbetstagare utgår från en fast dagordning.

Det är en lista med punkter över de ärenden som ska tas upp på mötet. Dagordningen bör skickas ut i förväg, . Att ha ett tydligt syfte borde vara en självklarhet när man arrangerar ett möte, Hur effektiva ni än är med syfte, dagordning och så vidare, är det sannolikt att det   18 apr 2016 Dock ska samtliga punkter behandlas årligen. Andra aktuella frågor behandlas under punkten övrigt.
Per falkman hovås

simatic et 200sp
sprak jobb
hur ser en bra powerpoint presentation ut
geriatriken dalens sjukhus
akademikernas fackförbund kontakt

möten under höstterminen och även ett styrelse-personalmöte där vår nye verksamhetschef Olle Ingman Styrelsens dagordning förbereds vid ett ”vu-möte”.

Eva Bergmark tycker att de utifrån det lyckats med att skapa ett utrymme för dialog på deras arbetsplats.