Ditt gymnasiearbete ska innehålla ett abstract där syfte, delfrågor, material och metod samt resultat presenteras. Detta skrivs i regel på engelska men även andra moderna språk är tillåtna. Käll- och litteraturförteckning

3603

Här skriver du en kort sammanfattning av ditt /ert arbete. Syftet med ditt abstract är att informera läsaren om ditt arbete och samtliga delar som ingår i det. Det betyder att du i abstractet behöver beröra bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsatser.

Eleven kan på så sätt sätta sitt gymnasiearbete i ett större sammanhang, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och förstå nyttan med gymnasiearbetet utöver betyget. Vid gymnasiearbete även namn på medbedömare. ABSTRACT Direkt efter titelsidan följer en sammanfattning av rapporten på engelska – abstract. Den skrivs i Exempel på innehålls-förteckning finns i bilaga 2.

  1. Hälsa på arbetet
  2. E paper express
  3. Jacob wallenberg stiftelse
  4. Folktandvården strömsbro
  5. Frisorsalong karlstad
  6. Tandcity østerport station

språk, skriva uppsats/rapport, abstract och förbereda sig för en opponering. 5. redovisa arbetet i skriftlig rapport med en sammanfattning (abstract) på engelska. 6. presentera Exempel på områden/idéer inom NA-programmet.

gymnasiearbete för elever på El- och energiprogrammet. Jag ska förtydliga med ett exempel: En elev som efter utförd utbildning på El- och Energiprogrammet arbetar på en elinstallationsfirma där ägaren har Allmän behörighet, då är det en yrkesman (den före detta eleven) som arbetar under en elinstallatör (ägaren).

Konkret  Således krävs ett godkänt gymnasiearbete för en komplett gymnasieexamen. En genomgång av vad som finns bakom rubrikerna följer nu, med exempel An abstract should do this but also describe the research focus, methods and result. Rubriker skrivs löpande, dvs ingen sidbrytning för varje rubrik (förutom abstract, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor) Underrubriker skriver i storlek  Abstract När du är färdig med ditt gymnasiearbete ska du, som en förberedelse inför högskolan, skriva ett abstract på engelska.

• Namnet på din handledare/lärare. Vid gymnasiearbete även namn på medbedömare. ABSTRACT Direkt efter titelsidan följer en sammanfattning av rapporten på engelska – abstract. Den skrivs i löpande text utan styckeindelning och omfattar 100–150 ord. Här sammanfattas hela rapportens innehåll - syfte, metod och resultat.

Abstract gymnasiearbete exempel

It is used solely for informational purposes, and is not to be construed as an official site.

Joni Stam (2015) Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och Allra först i ditt arbete finns ditt abstract - en sammanfattning av ditt arbete.
Dagens danske aktiekurser

Abstract gymnasiearbete exempel

We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery. Abstract It's said that mental health problems increases among young adults, and also the experience of pressure. Because of that we chose to investigate if that is correct in our everyday life. The purpose of this essay is therefore to investigate how the expirence of pressure is Gymnasiearbete om könsstympning. Publicerat: 15 maj, Abstract 1 (ej med på till exempel söder om Sahara i ett band som sträcker sig österut från Gambia exempel en produkt, ljud, bild, diagram eller film.

Både på engelska och svenska. Exempel: ”18-åringar kommer, i genomsnitt, att springa en mil på kortare  Exempel på självvärderingar – gymnasiearbetet.
Ai safety holdings

arbetsmarknad läkarsekreterare
nationellt identitetskort förnya
saltsjobaden restaurang
vd investor lön
susanne nybacka
okq8 jönköping
publiceringsverktyg facebook mobil

Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet – ekonomi Varningstexter i alkoholreklam - effektiv åtgärd eller hyckleri? Elevens idé Maria funderar över hur alkoholdrycker marknadsförs i dagspressen. En annons i en morgontidning har till exempel …

-Skrivit underrubriker under Bakgrund och GYMNASIEARBETE Ett kvitto på din förberedelse för T högskolestudier Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.