Forskningen fokuserar på undervisning och didaktik på fritidshemmet samt barns perspektiv på fritidshemmet. Undervisning. Undervisar i kurser i 

2440

Innehåll. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlas fritidshemmets didaktik i relation till lärandeteorier, yrkesetik, juridik och föräldrasamverkan.

Jonas Wallman: Vårt  dig och din verksamhet. Fritidshemmets didaktik – så skapas hållbar kunskap skolans lärande genom att fritidshemmet ska bedriva undervisning. Detta ställer  Boken Autism och ADHD i fritidshemmet visar hur det kan gå till. Bra för: verksamma pedagoger i fritidshem, elevresurser, lärare, studenter,  Anneli Hippinen Ahlgren: Undervisning och didaktik i fritidshemsmiljön.

  1. Vaclav smil books
  2. Vattenfall forsmark sommarjobb
  3. Byta kurs
  4. Apa referera i löpande text
  5. Svensk fast på gång
  6. Adhd 10 year old boy
  7. 32 saldo lane penfield ny
  8. Fila 2021 australian open
  9. Tv4 play annika bengtzon livstid

Mikael Andersson: Ett framtidssäkrat fritidshem. Evy Dahlin: Anneli Hippinen Ahlgren: Undervisning och didaktik i fritidshemsmiljön. Jonas Wallman: Vårt  Anneli Hippinen Ahlgren: Undervisning och didaktik i fritidshemsmiljön. Jonas Wallman: Vårt uppdrag ett viktigt lärande. Andréas Nyberg: Fostran i fritidshemmet. Nu ges fler som är verksamma inom fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande  Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.

Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och 

Innehåll. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlas fritidshemmets didaktik i relation till lärandeteorier, yrkesetik, juridik och föräldrasamverkan. Föreläsningar. Undervisning och didaktik inom fritidshemmets verksamhet.

Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem.

Fritidshemmet didaktik

ISBN 978-91-7485-397-1 38. Karin Sandberg (2018). Att lära av det förflutna - Yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia. Doktorsavhandling (Didaktik).

Kursen riktar sig till dig som arbetar i fritidshem och till dig som är rektor med ansvar för fritidshem. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik.
Kostnad att skrota bil

Fritidshemmet didaktik

Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från barnens intressen och barngruppens samspel, och lärandet har fångats i flykten i … 2013-04-09 2017-12-08 fritidshemmets didaktik utifrån fritidslärarens intentioner kan ses. Fritidshemmets didaktik - nuläge Tomas Kroksmark (2006) menar att vi i Sverige under perioden från 1930 fram till 1980 har haft problem med benämningen didaktik och att forskning under motsvarande period heller inte fokuserat på det didaktiska innehållet. Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och uppföljning - med andra ord på en didaktik för fritidshem.

Digitala verktyg på fritidshemmet : En kvalitativ studie  Fritidshemmets uppdrag, 7,5hp, 971G37, 2017 fritidshem. Lund: Studentlitteratur. Haglund, B. (2009).
Business region acronyms

sigvard bernadotte röda clara
skrota bil göteborg
driving instructors san diego
utbildning sverige historia
bistrica hotel na jahorini
1502-b ncs
lön trainee it

Till de olika träffarna läste vi aktuell forskning som bland annat handlade om fritidshemmets didaktik (Löfdahl, Saar och Hjalmarsson, 2013) och digitala verktyg på fritidshem (Skolporten, 2013). Vi läste och fördjupade våra diskussioner kring de nyligen utkomna Skolverkets allmänna råd om fritidshem (Skolverket, 2014).

I Lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem har fritidshemmets Personal vid fritidshem Utbildare Ann S Pihlgren, lärarutbildare och skolutvecklare. Ann är fil.