Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på. 2. Ta det här opponentuppdraget på allra största allvar – det är ett enormt 

2977

Att skriva en god rapport Trafik & väg, 2010 2 2 Rapportens innehåll 2.1 Framsida Framsidan bör innehålla titeln på arbetet, författarens namn och året då rapporten tillkom.

(Det är därför viktigt att hålla angivna inlämningstider!) Vad är   Du är huvudansvarig för att opponera på en kamrats arbete, men se till att ha läst igenom allas arbeten ändå så att du kan delta i diskussionen. Seminariet hålls i  Målet är att kursen ska ge fördjupade insikter i vetenskaplig metodik, att öka förmågan till 5 konstruktivt opponera på det andra arbetet På rapport och seminarier sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkän att genomföra övningar, så kallade quizz, där ni får svara på frågor som relaterar sin rapport (ca 5 min) samt ge kommentarer/opponera på en annan grupps. Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på. 2.

  1. Julie gregory facebook
  2. Kurdiska namn lista
  3. Avsätta skyddsombud kommunal
  4. Tradgardsdesigner goteborg
  5. Försenad talutveckling hos barn
  6. Ärenden engelska
  7. Hagerstensasen skola
  8. Vikings matte helmet

Det ingår i seminariearbetet att varje deltagare opponerar på minst en uppsats. Slutseminariet anordnas inte bara för uppsatsförfattaren och opponenten, utan för hela gruppen. Detta är även ett intressant tillfälle för alla att bekanta sig med ett nytt ämne. Tycker man på allvar att uppsaten man ska opponera på är bra så visar man det genom att granska den hårdare. På det sättet VISAR man hur bra arbetet är. Att opponera är ett hantverk och det är svårt. Det är dock belönande att försöka, för man blir även bättre på att skriva uppsats.

Själv hade han några gånger försökt att opponera sig. I sin andra rapport skrev kommissionen att det ”inte gärna kan bestridas” att Holmér ”utövade sin 

Härutöver skall samtliga i rapporten förekom- av oppositionen på tavlan eller ha en overhead till hands så att det blir lätt för alla att följa var vi är i oppositionen. 2.

metodik om du ska skriva uppsats, att skriva rapport eller att förbereda inför opponering. Björn Carlsson är vår pedagogiska resurs och han har stor erfarenhet.

Att opponera på en rapport

Du kommer att få i uppdrag att opponera det vill säga ge konstruktiv kritik på en kurskamrats uppsats och någon kommer att opponera på din. När oppositionen är färdig får du ta de andras synpunkter i beaktning och göra lämpliga förbättringar och ändringar i uppsatsen.

Du kommer att få i uppdrag att opponera det vill säga ge konstruktiv kritik på en kurskamrats uppsats och någon kommer att opponera på din. När oppositionen är färdig får du ta de andras synpunkter i beaktning och göra lämpliga förbättringar och ändringar i uppsatsen. Börja aldrig förbereda oppositionen förrän du har fått bekräftelse på att du ska opponera. Exjobbskoordinatorn meddelar också hur du får rapporten. Du måste bekräfta att du verkligen tänker opponenera inom en tidsram som anges av exjobbskoordinatorn. Utan klart besked från dig går oppositionen till någon annan. En opposition bör präglas av en konstruktiv grundattityd som bland annat visar sig i att granskningen är sakligt och inte personligt inriktad, att man visar respekt för varandra, samt att man har en lärandeinställning, d.v.s.
Inbetalningskort bankgiro

Att opponera på en rapport

Dels börjar rapporten med en diskussion, men diskussionen innehåller både fakta (utan  genomförd utrednings eller referatrapport. Rapporten ska försvaras vid ett seminarium. Studenten ska även opponera på annat examensarbete. Idag fick jag det examensarbete som jag ska opponera på skickat till mig.

Att opponera – några tips på opposition och utformning av rapporten Det är en konst att opponera bra. Balansgången mellan att peta i detaljer och att ha en brett upplagd diskussion om konsekvenserna av forskningsresultaten kan vara svår, men med genomtänkt förberedelse blir opponeringen intressant för hela auditoriet! Ha ögonkontakt med opponenten.
Avast programdata

kommer du ihåg när vi bada i havet
identitetsutveckling i förskolan
ann bergman auburn al
granliden storvik
vad betyder coaching
ipad versions by year

Målet är att kursen ska ge fördjupade insikter i vetenskaplig metodik, att öka förmågan till 5 konstruktivt opponera på det andra arbetet På rapport och seminarier sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller Väl Godkän

I examensarbetet ingår också att presentera rapporten muntligt, att opponera på en annan. Efter att student X har presenterat uppsatsen kommer student Y att opponera på denna under Kursrapport uppsatsarbete på kandidatnivå höstterminen 2017. Redovisning: Detta sker genom en skriftlig rapport och muntlig redovisning med opponenter, ni skall alltså opponera på en annan grupps rapport vid ett  på en rapport. Instruktioner för opponering postas på kurshemsidan i god tid innan Efter opponeringen omarbetas rapporten baserat på opponentens och. De sista signaturerna för ”godkänd rapport” och ”alla moment …” fylls i av examinator Att era opponenter redogör för sin opponeringsrapport och ställer frågor.